Historien om vores landbrug/kvægfarm

%c3%86bleh%c3%b8jgaard

Maja med vores yngste dreng Matias(2 mdr.) Lars med Matilde knap 3 år, Arne(Farfar) med Mikkel knap 6 år. sommeren 2012

1970

 • Etablering af Æblehøjgård 53 Ha og 45 køer.

1971

 • Bygning af spaltestald til 60 kvier.

1973

 • Kostald udvides til 60 køer.

1975

 • Ombygning af stald og halmlade samt udvidelse til 75 køer.
 • Bygning af kalvestald til 45 småkalve.

1980

 • Totalrenovering:
 • Kostald ombygges til sengebåsestald med deltaskrabere til 50 køer og afsnit i lade med dybstrøelse til 50 køer.
 • Foderbord og bånd til 120 køer indstalleres.
 • 2*8 sildebensmalkestald bygges og 4. stk. kraftfoder-automater anskaffes.

1981

 • Bygning af plansiloer og gyllebeholder på 1.000 m3.

1984

 • Bygning af foderlade på 640 m2.

1986

 • Køb af 8 Ha jord, som tillægges Æblehøjgård.
 • Ombygning af dybstrøelsesstald til 100 sengepladser.
 • Fast gulv med deltaskrabere. Indrettet plads til 60 stk. opdræt 1-2 år.

1987

 • Bygning af gyllebeholder på 1530 m3.
Holmegården
Holmeg%c3%a5rden

Holmegården er tilkøbt i 1988.

Gården har tidligere været i familiens eje, da Niels Nielsens søn, Peter Nielsen i 1908 overtog gården og drev denne indtil 1933. Niels Nielsen ejede Æblehøjgård fra 1862 til 1912.

Gården drives med hvede, raps og vinterbyg på de 32 Ha. jord, som er tilknyttet gården.

I 1992 er kostald og lade ombygget til maskinopbevaring.

Gården drives fra Æblehøjgård.

I 2002 er gårdens jorde lagt ind under Hovgården.

1988

 • Køb af Holmegård på 33 Ha - 2 km. væk.

1989

 • Lade på 600 m2 bygges til halmopbevaring. Heri indrettes i 1990 dybstrøelse.
 • Syge- og kælveafdeling til 20 køer.

1991

 • I kostald lægges 30 m spaltegulv i stedet for deltaskraberanlæg.

1992

 • Renoveret kostald og lade på Holmegård til maskinhus.

1993

 • I kostald lægges 30 m spaltegulv i stedet for deltaskraberanlæg.
Hovgaarden
Hov%20g%c3%a5rden

Hovgaarden er tilkøbt i 1994.

Gården har tidligere været i familiens eje, da Niels Nielsens søn Lars Nielsen i 1906 overtog gården, og drev denne indtil 1940. Niels Nielsen ejede Æblehøjgård fra 1862 til 1912.

I 2002 blev jorden fra Holmegården lagt ind under Hovgaarden.

Laden på 600 m2 bruges til halmopbevaring.

Markerne drives med hvede, raps og frøavl på de 81 Ha. jord. Der er i 1994 bygget en 2.000 m3 gyldebeholder.

Stuehuset og staldbygningerne er solgt fra i 2004.

Markerne drives fra Æblehøjgård.

1994

 • Køb af Hovgården på 54 Ha.

Bygning til gyllebeholder på 2.000 m3.

 • Renovering af foderbord til kvier.
 • Lægning af spaltegulv ved goldkøer og udvidelse af plads til 40 kvier.

1996

 • Køb af Pilegården - 7 km væk - med 17 Ha og 316 tons mælkekvote uden toldning. Lars Jeppesens gård.
 • Ny 10 tons mælketank.
 • Ombygning af kostald til 200 køer. Nyt fælles 4 m. bredt foderbord.

1997

 • Bygning af ny ungdyrstald til 200 kvier og 20 goldkøer.
 • Indkøbt 30 kalvehytter og 2 storhytter.
 • Salg af Holmegård til Lars Jeppesen.
 • Flytning af mælkekvote fra Pilegården til Holmegården.

1998

 • Salg af Pilegården uden mælkekvote.
 • Ombygning af kalvestald til garage og værksted.
kildegården i Marke
Marke%20kildeg%c3%a5rden

Kildegården er tilkøbt i 2000 af Lars Jeppesen med 52 ha. og 301.000 kg. mælk.

Efter overtagelsen blev gårdens stuehus og udbygninger restaureret.

Markerne drives med hvede, maltbyg, vinterbyg og raps i 4 marks skift.

Markerne drives fra Æblehøjgård.

Bygningerne er solgt fra.

2000

 • Køb af Kildegård på 53 Ha og 151 tons mælkekvote efter toldning.

2001

 • Bygning af ny malkestald med malkekarrusel, plads til 32 køer.

2002

 • Sammenlægning af Hovgaarden og Holmegården. Hovgården har nu 81 Ha. jord.
 • Ombygning af gammel malkestald til kontor og toiletfaciliteter m.m.
 • Tilkøb af 32 Ha jord overfor Æblehøjgård, som er underlagt Æblehøjgård.
Bøgebjerg
Nov%20173

2003

 • Køb af Bøgebjerggård på 56 Ha og 774 tons mælkekvote.
 • Etablering af vej mellem Æblehøjgård og Bøgebjerg ca 200 m.
 • Udvidelse af kostald på Æblehøjgård m. 25 pladser i dybstrøelse.
 • Ombygning af kviestald på Bøgebjerg fra fuldspaltet til sengebåsestald 140 pladser med udendørs foderbord.

2004

 • Stiftet Jeppesen I/S mellem Arne og Lars Jeppesen. Solgt malkerobotter. Samlet køerne på Æblehøjgård. Kvierne flyttet til Bøgebjerg. Silo og gammel stald på Bøgebjerg nedrevet.

2005

 • Bygget ny 5000 m3 gyldebeholder. Solgt bygningerne på Hovgaarden og Kildegården.
 • Start byggeri af ny kostald 434 sengepladser.

2006

 • Ny kostald færdig.
 • Ny dybstrøelse/kælveafdeling til 50 køer.

2007

 • Køb af yderligere 800 tons mælk.
Roelykken
Roelykken

Rolykkegården er tilkøbt i december 2007.
Gården er en planteavlsgård ved 70 Ha.
Gården drives fra Æblehøjgård.

Køb af Rolykkegården 70 Ha.

 • Anne og Arne flytter i nyt hus ved Æblehøjgård.

2008

 • Lars, Maja og Mikkel flytter ind i stuehus.
 • Køb af 300 tons mælk.

2009

 • Køb af 50 Ha jord fra nabogård.

2010

 • Køb af 3 Ha jord.

2011

 • Plads til 50 tyrekalve i eks. bygning.
 • Start byggeri af ny stald på Bøgebjerg til kvier, goldkøer og kælve afdeling. Samme størrelse som kostald.

2012

 • Stald færdig.
 • Bøgebjergs kostald renoveres og laves om til halmopbevaring.

2014

 • Køb af Bøgebjergvej 4, November.
 • Renovering af Rolykkegården efter storm.

2015

 • Efter kvoten er fri, udvidet til 650 malkekøer.
 • Lars & Maja overtager Jeppesen I/S, (nyt navn = Lars Jeppesen)
 • Maskinhus bygget på Bøgebjerg.

2016

 • Ny Lastbil
 • Køb af Ringstedvej nr. 15 i August.

Åbent landbrug 18.09.16 kl 10-16.

Køb af Hørløkkevej 1 og 18

2017

Ny gårdsplads

2019

 • Kraftfoder automater udskiftet og 14 nye sengepladser blev taget i brug.
 • SenseHub halsbånd til Køer og løbe Kvier(december).
 • Maja og Lars driver Æblehøjgård som et TEAM. (bor på gården hver for sig)

2020-22

Ny Plads foran karrusellen.

Lastbil

fodervogn

foderknuser

Nye kalvehytter

Ny Dyrlæge

47 NTM kvien Smukke