Historien om vores landbrug/kvægfarm

1970

 • Etablering af Æblehøjgård 53 Ha og 45 køer.

1971

 • Bygning af spaltestald til 60 kvier.

1973

 • Kostald udvides til 60 køer.

1975

 • Ombygning af stald og halmlade samt udvidelse til 75 køer.
 • Bygning af kalvestald til 45 småkalve.

1980

 • Totalrenovering:
 • Kostald ombygges til sengebåsestald med deltaskrabere til 50 køer og afsnit i lade med dybstrøelse til 50 køer.
 • Foderbord og bånd til 120 køer indstalleres.
 • 2*8 sildebensmalkestald bygges og 4. stk. kraftfoder-automater anskaffes.

1981

 • Bygning af plansiloer og gyllebeholder på 1.000 m3.

1984

 • Bygning af foderlade på 640 m2.

1986

 • Køb af 8 Ha jord, som tillægges Æblehøjgård.
 • Ombygning af dybstrøelsesstald til 100 sengepladser.
 • Fast gulv med deltaskrabere. Indrettet plads til 60 stk. opdræt 1-2 år.

1987

 • Bygning af gyllebeholder på 1530 m3.

Holmegården

1988

 • Køb af Holmegård på 33 Ha - 2 km. væk.

1989

 • Lade på 600 m2 bygges til halmopbevaring. Heri indrettes i 1990 dybstrøelse.
 • Syge- og kælveafdeling til 20 køer.

1991

 • I kostald lægges 30 m spaltegulv i stedet for deltaskraberanlæg.

1992

 • Renoveret kostald og lade på Holmegård til maskinhus.

1993

 • I kostald lægges 30 m spaltegulv i stedet for deltaskraberanlæg.

Hovgaarden

1994

 • Køb af Hovgården på 54 Ha.

Bygning til gyllebeholder på 2.000 m3.

 • Renovering af foderbord til kvier.
 • Lægning af spaltegulv ved goldkøer og udvidelse af plads til 40 kvier.

1996

 • Køb af Pilegården - 7 km væk - med 17 Ha og 316 tons mælkekvote uden toldning. Lars Jeppesens gård.
 • Ny 10 tons mælketank.
 • Ombygning af kostald til 200 køer. Nyt fælles 4 m. bredt foderbord.

1997

 • Bygning af ny ungdyrstald til 200 kvier og 20 goldkøer.
 • Indkøbt 30 kalvehytter og 2 storhytter.
 • Salg af Holmegård til Lars Jeppesen.
 • Flytning af mælkekvote fra Pilegården til Holmegården.

1998

 • Salg af Pilegården uden mælkekvote.
 • Ombygning af kalvestald til garage og værksted.

kildegården i Marke

2000

 • Køb af Kildegård på 53 Ha og 151 tons mælkekvote efter toldning.

2001

 • Bygning af ny malkestald med malkekarrusel, plads til 32 køer.

2002

 • Sammenlægning af Hovgaarden og Holmegården. Hovgården har nu 81 Ha. jord.
 • Ombygning af gammel malkestald til kontor og toiletfaciliteter m.m.
 • Tilkøb af 32 Ha jord overfor Æblehøjgård, som er underlagt Æblehøjgård.

Bøgebjerg

2003

 • Køb af Bøgebjerggård på 56 Ha og 774 tons mælkekvote.
 • Etablering af vej mellem Æblehøjgård og Bøgebjerg ca 200 m.
 • Udvidelse af kostald på Æblehøjgård m. 25 pladser i dybstrøelse.
 • Ombygning af kviestald på Bøgebjerg fra fuldspaltet til sengebåsestald 140 pladser med udendørs foderbord.

2004

 • Stiftet Jeppesen I/S mellem Arne og Lars Jeppesen. Solgt malkerobotter. Samlet køerne på Æblehøjgård. Kvierne flyttet til Bøgebjerg. Silo og gammel stald på Bøgebjerg nedrevet.

2005

 • Bygget ny 5000 m3 gyldebeholder. Solgt bygningerne på Hovgaarden og Kildegården.
 • Start byggeri af ny kostald 434 sengepladser.

2006

 • Ny kostald færdig.
 • Ny dybstrøelse/kælveafdeling til 50 køer.

2007

 • Køb af yderligere 800 tons mælk.

Roelykken

Køb af Rolykkegården 70 Ha.

 • Anne og Arne flytter i nyt hus ved Æblehøjgård.

2008

 • Lars, Maja og Mikkel flytter ind i stuehus.
 • Køb af 300 tons mælk.

2009

 • Køb af 50 Ha jord fra nabogård.

2010

 • Køb af 3 Ha jord.

2011

 • Plads til 50 tyrekalve i eks. bygning.
 • Start byggeri af ny stald på Bøgebjerg til kvier, goldkøer og kælve afdeling. Samme størrelse som kostald.

2012

 • Stald færdig.
 • Bøgebjergs kostald renoveres og laves om til halmopbevaring.

2014

 • Køb af Bøgebjergvej 4, November.
 • Renovering af Rolykkegården efter storm.

2015

 • Efter kvoten er fri, udvidet til 650 malkekøer.
 • Lars & Maja overtager Jeppesen I/S, (nyt navn = Lars Jeppesen)
 • Maskinhus bygget på Bøgebjerg.

2016

 • Ny Lastbil
 • Køb af Ringstedvej nr. 15 i August.

Åbent landbrug 18.09.16 kl 10-16.

Køb af Hørløkkevej 1 og 18

2017

Ny gårdsplads

2019

 • Kraftfoder automater udskiftet og 14 nye sengepladser blev taget i brug.
 • SenseHub halsbånd til Køer og løbe Kvier(december).
 • Maja og Lars driver Æblehøjgård som et TEAM. (bor på gården hver for sig)

2020-22

Ny Plads foran karrusellen.

Lastbil

fodervogn

foderknuser

Nye kalvehytter

Ny Dyrlæge

47 NTM kvien Smukke