Stalden

Vi malker 2 gange i døgnet i en Delaval malkekarrusel, hvor der er plads til 32 køer. Arne og Maja inseminere og drægtighedsundersøger selv.

Vores køer og de drægtige kvier går i nybygget stalde fra 2005 og 2012, staldene er ens af udseende, i den fra 2005 går alle de malkende køer, den nyeste fra 2012, har vi goldkøer, kælve afdeling samt de drægtige kvier.


Ydelse pr ko 10500 kg

Ydelse pr dag 16.500 l med ca 4,20 fedt 3,60 protein celletal ca 230.000

650 stk. malkende

70 stk. Goldkøer
 980 stk. kvier/kalve.

%c3%85bent%20landbrug%202009%20019
Hjemmeside%20066

Begge stalde, de er ens af størrelse.

August%202012%20006

532 senge under et tag. Foderbordet er 100m.

Gymnastik%20redskaber%20001

Æblehøjgård før 2006

20160227_081926868_ios

Påske Lam på Æblehøjgård, Vi har Såne får og Llyen får.